เครื่องนับเงิน เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ (banknote counting machine) เครื่องตรวจนับธนบัตร นับเงินแบงค์ นับธนบัตร เครื่องตรวจแบงค์ปลอม ตรวจธนบัตรปลอม

 

English | ภาษาไทย  

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องนับเงิน เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ
     
   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน (Time Attendance)
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ  (Access Control)
Digital Door Lock (กลอนประตูดิจิตอล) Fingerprint  Lock
Video Door Phone วีดีโอดอร์โฟน Vdo Door Phone
 

• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
   - HIP CM i 800
   - HIP CM i 820
   - HIP CM i 812
   - HIP CM i 825

   - HIP CM i 661
   - HIP CM i 600
   - HIP CM 802
   - HIP CM i S20
   - HIP CM 5000

• เครื่องสแกนนิ้วมือ
   - HIP C806
   - HIP Bravo 8
   - HIP C100

• กลอนประตูดิจิตอล
   - Digi - 113
   - Digi - 92
   - Digi - 108
   - Digi - 98
   - Digi - 91
   - Digi - 93

• วีดีโอ ดอร์โฟน
 
  - GW M7C2
   - GW M5C1

• เครื่องทาบบัตร
   - HIP CM 300

• เครื่องนับเงิน
   - HL 800
   - HL 2600
   - HL 2200
   - KLD 2200A
   - HL 4000
   - HL 4200

   - BC 2200

• กล้องวงจรปิด
• ซอฟต์แวร์ภาครัฐ
• ซอฟต์แวร์ภาคธุรกิจ
• สินค้าไอทีอื่นๆ


:: InterSite Group ::เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  CCTV  คีย์การ์ด
 
 

 

ตารางรายการสินค้า
 
 


เครื่องนับเงิน เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ เครื่องตรวจธนบัตรปลอม
 

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-800

เครื่องนับเงิน HL-800
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
HL-800 Bill Counter

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2600

เครื่องนับเงิน HL-2600
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
HL-2600 Bill Counter

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2200

เครื่องนับเงิน HL-2200
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
HL-2200 Bill Counter

 

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน KLD-2200A

เครื่องนับเงิน KLD-2200A
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
KLD-2200A Bill Counter

เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4000

เครื่องนับเหรียญ HL-4000
เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ
HL-4000 Bill Counter

เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4200

เครื่องนับเหรียญ HL-4200
เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ
HL-4200 Bill Counter

 

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน BC-2200

เครื่องนับเงิน BC 2200
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
BC 2200 Bill Counter

เครื่องนับเงิน BC 2200 TH
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร
BC 2200 Bill Counter

 
 
 

Bill Counter
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเข้าออกงาน เครื่องนับเงิน เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ เครื่องตรวจนับธนบัตร เครื่องตรวจแบงค์ปลอม
  banknote counting machine

Model

Product

Description โบชัวร์ Price
   

เครื่องนับเงิน
BC 2200 TH
• เครื่องนับธนบัตร BC 2200TH เครื่องฮ่องกง
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 200 ฉบับ
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Thai+Eng
• ตรวจจับ ธนบัตรติด ซ้อนกัน
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
• รับประกัน 1ปี
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-800

Call

เครื่องนับเงิน
HL 800
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-800 • เครื่องนับธนบัตร HL 800 เครื่องไต้หวัน
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 500 ฉบับ 
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Thai
•
ตรวจจับ ธนบัตรติด ซ้อนกัน
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
• LCD 7 หลัก ปรับความเร็วในการนับได้
•
รับประกัน 5 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-800

Call

เครื่องนับเงิน
HL 2600
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2600 • เครื่องนับธนบัตร HL 2600 เครื่องไต้หวัน
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 300 ฉบับ 
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Thai
•
เพิ่มพัดลมระบายความร้อน 3 หน้าจอ
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
•
รับประกัน 5 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2600

Call

เครื่องนับเงิน
HL 2200
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2200 • เครื่องนับธนบัตร HL 2200 เครื่องไต้หวัน
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 200 ฉบับ 
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Thai
•
ตรวจจับ ธนบัตรติด ซ้อนกัน
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
•
รับประกัน 5 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน HL-2200

Call

เครื่องนับเงิน
KLD
2200A
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน KLD-2200A • เครื่องนับธนบัตร KLD 2200A เครื่องจีน
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 200 ฉบับ 
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Thai
•
ตรวจจับ ธนบัตรติด ซ้อนกัน
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
•
รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน KLD-2200A

Call

เครื่องนับเงิน
BC
2200
เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน BC-2200 • เครื่องนับธนบัตร BC 2200 เครื่องฮ่องกง
• ความจุของช่องใส่ธนบัตร : 200 ฉบับ
• ตรวจจับธนบัตรปลอม แบบ UV+MG Eng
• ตรวจจับ ธนบัตรติด ซ้อนกัน
• มีเสียงเตือนเมื่อพบธนาบัตรปลอม
• รับประกัน 1ปี

•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร เครื่องนับเงิน KLD-2200A

Call

เครื่องนับเหรียญ
HL 4000
เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4000 • เครื่องนับเหรียญ HL 4000
• ความเร็วในการนับเหรียญ : 200 เหรียญ : 1 นาที
• ความจุของช่องใส่เหรียญ :  500-800 เหรียญ
•
ขนาดของเหรียญ :0.25, 0.50, 1, 2, 5, 10 บาท
• สามารถนับและแยกเหรียญต้องการได้
• รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4000

Call

เครื่องนับเหรียญ
HL 4200
เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4200 • เครื่องนับเหรียญ HL 4200
• ความเร็วในการนับเหรียญ :2,300 เหรียญ : 1 นาที
• ความจุของช่องใส่เหรียญ : 3,600-20,000 เหรียญ
•
สามารถนับและแยกเหรียญต้องการได้
• รับประกัน 5 ปี ตามเงื่อนไข
•
>> more cctv [ รายละเอียด ]

เครื่องนับเหรียญพร้อมแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ HL-4200

Call
 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | เครื่องทาบบัตร | กลอนประตูติจิตอล | Video Door Phone | คีย์การ์ด
 
เครื่องนับเงิน
| กล้องวงจรปิด  | ซอต์ฟแวร์ บริหารธุรกิจ | ซอต์ฟแวร์ หน่วยงานราชการ 

 

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 
55/75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 0-2158-1357-8 ,
0-2158-1267 , 0-2158-1210  Fax: 0-2158-1359  
Mobile
:
086-3222806 , 086-3021116  Email: sales@thaiitproduct.com